Jun 10, 2009

الناس فى بلادىالناس في بلادي جارحون كالصقور

غناؤهم كرجفة الشتاء، في ذؤابة الشجر

وضحكهم يئز كاللهيب في الحطب خطاهمو تريد أن تسوخ في التراب

ويقتلون، يسرقون، يشربون، يجشأون

لكنهم بشر وطيبون حين يملكون قبضتي نقود

ومؤمنون بالقدرصلاح عبد الصبور
*الصوره لمصطفى مفتاح

0 comments:

Post a Comment